Sus resultados de búsqueda

Comprar amb Domus Grup

Amb què t’ajudem i quines despeses comporta?

Si ja saps quina casa vols

Per assegurar la reserva és necessari firmar un contracte d’arres penitencials.

 • El contracte d’Arres Penitencials és un contracte privat entre les parts on es pacta la reserva de l’immoble, el preu de la transacció i el termini màxim per a la firma d’Escriptura de Compravenda. Es lliura una quantitat en concepte d’anticip, que normalment correspon al 10% del preu de la compravenda.
 • Aquest contracte es pot rescindir, però has de saber que si el que desisteix és el comprador perd la quantitat lliurada en concepte d’arres, en cas de que sigui el venedor haurà de tornar-les doblades.
 • L’Escriptura de Compravenda es firma davant de Notari, el que escull la part compradora. En aquesta escriptura es paga la quantitat restant a la venedora, mitjançant xec bancari.
 • Si cal demanar una hipoteca, el banc demana una taxació i en funció d’aquesta fa l’oferta. Si s’accepten les condicions del banc, es firma l’escriptura de compravenda, juntament amb la hipoteca davant Notari.

De què hauràs de fer-te càrrec?

Despeses de compra:

 • Notaria: Escriptura de compravenda
 • La inscripció de la finca en el Registre de la Propietat

Impost compra immoble:

 • Opció 1.- “Primera entrega de vivenda”, aquella que s’adquireix del promotor-constructor. El comprador té la obligació de suportar l’IVA:
  • 10% Amb caràcter general (inclòs garatges fins a dos i annexes)
  • 4% vivendes sotmeses a règims de protecció.
  • 21% En cas de locals comercials, oficines, pàrquings de més.
 • Opció 2.- Vivenda de segona mà: per ITP (Impost de Transmissions Patrimonials):
  • 10% General
  • 5% (Reduït) En cas de que convinguin els requisits:
   • Adquisició per vivenda habitual + joves de 32 anys o menys i IRPF no excedeixi de 30.000 euros.
   • Adquisició per vivenda habitual per a famílies nombroses.
   • Discapacitat (igual o superior al 65%).
 • Opció 3.- En cas de que el comprador sigui una persona jurídica:
  • Obra Nova: per IVA.
  • Segona mà: es pot renunciar a ITP i pagar IVA, no obstant haurà de tributar també per AJD (Actes Jurídics Documentats).

Els percentatges s’apliquen sobre el preu de venda.

La liquidació

S’ha de realitzar a través del model 600. Presentarem l’Escriptura Original de Compravenda primer a l’Agència Tributària i després al Registre de la Propietat, per inscriure el canvi de titularitat.

Obrir Xat
1
Necessites ajuda?
Hola! Et podem ajudar?