Sus resultados de búsqueda

Gestió immobiliària

gestió immobiliària 

Des de Domus Grup volem anar més enllà, t’ajudem a donar valor al teu immoble perquè li puguis treure un millor rendiment. gestió immobiliària
Tant pel venedor com pel possible comprador, t’assessorem i t’ajudem a aplicar les mesures adequades per fer del teu immoble un lloc més agradable, eficient i acollidor. gestió immobiliària

Alguns dels serveis que oferim dintre l’àrea tècnica de Domus Grup són els següents:

Estudis de millora d’eficiència energètica

Aplicar mesures per millorar l’eficiència energètica del teu immoble incrementant la seva competivitat energètica. Això significa que redueixes el consum energètic i per tant, el cost energètic. Totes aquestes mesures necessiten un estudi previ que et detecti i avaluï les oportunitats d’estalvi d’energia en el teu immoble. Aquest estudi s’anomena auditoria energètica.

Projectes de millora i reforma

Projectes de reforma per donar-li un rentat de cara a la teva vivenda i així donar-li més valor en cas de vendre, o fer d’ella un espai més confortable i acollidor en cas de comprar.

Home staging

Podem definir el Home Staging com un conjunt de tècniques que permeten donar més valor a la teva vivenda. L’objectiu principal és oferir un aspecte més atractiu a la teva casa i demostrar el possible potencial d’aquelles habitacions tristes sense cap tipus de decoració.

Venedor

T’ajudem a donar més valor al teu immoble perquè el puguis treure a la venda a un millor preu. D’aquesta manera, el teu immoble podrà ser més competitiu dins el mercat immobiliari, millorant-ne l’aspecte o l’eficiència energètica, i en podràs treure un millor preu en un menor temps.

Comprador

T’ajudem com a comprador o possible comprador, a trobar i aplicar les millores potencials per fer de la teva nova vivenda un espai més confortable, eficient i sostenible amb el medi ambient.

Domus Grup ofereix un servei integral en la intermediació immobiliària, ajudant a que el procés resulti més senzill.

Transparència en els tràmits, oferint recolzament en totes les fases del procés de compravenda/arrendament.

 • Assessorament professional en tots els aspectes que involucren la gestió immobiliària, en qüestions legals, impositives i notarials.
 • Assessorament financer, legal i tributari en tot el procés de transmissió o adquisició.
 • Assessorament jurídic en el transcurs de l’operació immobiliària i posterior gestió d’escriptures.
null

COMPRAVENDA

Gestió de compravenda en tot el procés d’intermediació.

-Oferim un estudi de les despeses que comporta la compravenda d’un immoble:

 • Venedor: cancel·lació de càrregues registrals, impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), afectació del guany patrimonial a la declaració de la renda.
 • Comprador: despeses notarials, registrals, liquidació d’impostos (Impost de Transmissions Patrimonials, ITP, o Actes Jurídics Documentats, AJD).

-Expedició de Notes Registrals per a saber l’estat “legal” de l’immoble.
-Gestió i redacció de contractes d’Arres Penitencials.
-Gestió d’escriptures per la Inscripció al Registre de la Propietat
-Regulació de titularitat cadastral

null

ARRENDAMENT

Gestió de l’arrendament, garantint l’habitabilitat de l’immoble per l’arrendatari i realitzant avaluació de solvència econòmica del futur arrendatari per assegurar la viabilitat.
 • Redacció i formalització de contractes, amb selecció de garanties i clàusules, segons criteris de les dues parts, conforme a la llei vigent.
 • Gestió de liquidació d’impostos.
 • Gestió de fiances amb l’Institut Català del Sòl.
 • Actualització de rendes.

Què és un Administrador de Finques?

gestió-immobiliària-administradorsL’Administrador de Finques Col·legiat és un professional lliberal que de manera habitual, continuada i retribuïda presta serveis d’administració i assessorament als propietaris de béns immobles, ja siguin rústics o urbans, administra els seus lloguers i gestiona les seves Comunitats de Propietaris. Desenvolupant una activitat de gran valor socioeconòmic que afecta, de forma directa, pràctica i quotidiana, a la vida dels ciutadans.
Funcions de l’Administrador de Finques
 • Gestionar, conservar i rendibilitzar els béns

  L’administrador de finques gestiona els béns immobles de tercers amb criteris professionals, conscient del seu valor com a bé d’inversió i estalvi i en molts casos com a llegat familiar.

 • Mitjançar

  Una altre de les tasques de l’administrador de finques és la de mitjançar entre propietaris i llogaters i entre copropietaris d’una comunitat de propietaris.

 • Aplicar la legislació

  Interpreta i aplica la legislació vigent, unificant criteris per evitar litigis.

 • Conservar i millorar la propietat

  S’ocupa de gestionar el manteniment de la propietat immobiliària en previsió i resolució de problemes, buscant sempre el millor per a totes les parts.

 • Resoldre conflictes

  Busca solucions a tot tipus de conflictes que es generin en les relacions arrendatàries i en les comunitats de propietaris de manera ràpida i eficaç.

 • Representar

  A la propietat i a les comunitats de propietaris en tots els casos que professionalment els correspongui.

 • Administrar Comunitats de propietaris

  Assessorament en el compliment de la normativa legal, donant consell en les seves decisions, vetllant pel seu bon funcionament i complint rigorosament els acords de les juntes.

 • Administrar l’arrendament

  Gestionar el lloguer en tots els seus aspectes, garantir l’habitabilitat de l’immoble per als consumidors i usuaris, buscar el llogater adequat; formalitzar el contracte corresponent, dipositar la fiança, cobrar i actualitzar les rendes, pagar totes les despeses que gravin la finca i fer un control exhaustiu dels cobraments.

Obrir Xat
1
Necessites ajuda?
Hola! Et podem ajudar?
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que us plau.D'acord