Sus resultados de búsqueda

Vendre amb Domus Grup

Amb què t’ajudem i quines despeses comporta?

Si ja t’has decidit a vendre

Taxació i documentació necessària

En el moment que prenem la decisió de vendre un immoble és important saber el preu al que s’ha de posar a la venda. Aquest ha de ser adequat, pel que és important que es realitzi una taxació, sempre per un agent qualificat.

La documentació necessària de la que has de disposar per vendre un immoble, per tal de poder informar sobre els aspectes tècnics, legals i econòmics són:

 • Escriptura de compravenda original.
 • Cèdula d’habitabilitat.

 • Certificat d’Eficiència Energètica (Obligatori des de l’1 de juny de 2013).

 • Últim rebut de Contribució (IBI).
 • Certificat de l’administrador de la comunitat, si escau, conforme està al corrent de pagament.

De què hauràs de fer-te càrrec?

Cancel·lació d’hipoteca

Despeses de cancel·lació administrativa i registral (en cas de que hi hagi hipoteca).

Plusvàlua municipal

Hi ha 30 dies per a comunicar a l’ajuntament la venda de l’immoble per a que realitzi la liquidació de la plusvàlua (Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana).

Es calcula a partir de:

 • Valor Cadastral del sòl.
 • Anys sencers transcorreguts entre la transmissió i l’última tributació.
 • Coeficients aprovats per l’Ajuntament, que calculen l’increment del sòl.
 • Tipus impositiu de l’Ajuntament.

Aquests valors els trobarem a l’ordenança fiscal municipal d’on es correspongui la finca. Es multiplica el valor cadastral del sòl, pel número d’anys, pel coeficient i el tipus impositiu.

Declaració de la renda

A la declaració de la renda es tributa pel guany patrimonial.
Guany patrimonial és la diferència entre el valor al que es ven i pel que es va comprar, actualitzat mitjançant un coeficient que varia en funció de l’any en que es va comprar. L’import es declara en la base imposable de l’estalvi del IRPF.

Al 2016:

 • Els primers 6.000 euros tributen al 19%
 • De 6.000 a 49.999 euros al 21%
 • Més de 50.000 euros al 24%

En cas de que no hi hagi guany patrimonial està exempt de tributació.

Hi ha circumstàncies en les que la venda de la vivenda habitual està exempta parcial o totalment de tributació.

Concepte de vivenda habitual: residència durant 3 anys o si és inferior a 3 anys quan la venda s’hagi produït per circumstàncies tals com matrimoni, separació, trasllat laboral…

Exempció total:

 • En la venda de la vivenda habitual si es reinverteix el guany obtingut o part en adquirir un immoble, també de vivenda habitual. La reinversió s’ha d’efectuar d’una vegada o successivament en un termini no superior a dos anys i s’ha d’expressar a la declaració la intenció d’acollir-se a la reinversió.
 • Els majors de 65 anys.
 • Persones amb dependència.

Exempció parcial:

 • -La venda de pisos adquirits entre el 12/05/2012 i el 31/12/2012 tenen una bonificació del 50% en la tributació; els adquirits abans de 1994 també poden gaudir de coeficients de reducció.
Obrir Xat
1
Necessites ajuda?
Hola! Et podem ajudar?
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que us plau.D'acord