Sus resultados de búsqueda

Certificats i taxacions

La importància de saber què venem i què comprem

certificats i taxacions

null

Taxacions

certificats-i-taxacions-iconoUna taxació és un document elaborat i subscrit per un professional competent, que té com objectiu establir de forma justificada el valor d’un bé, d’acord a uns criteris prèviament establerts i desenvolupant una metodologia adequada a la finalitat proposada. certificats i taxacions

Les taxacions reflexa la opinió d’un tècnic competent i independent com a garantia i suport en préstecs hipotecaris, assessorant en compravendes, per a operacions vinculades a efectes fiscals, herències, separacions de béns en divorcis, procediments judicials, etc. Afavoreix la transparència de les relacions comercials o personals entre les parts afectades per una possible transacció d’un bé.

Els principals mètodes emprats són els que fixa l’ORDRE ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles: el mètode del cost, el mètode de comparació o del preu lliure i el mètode d’actualització per capitalització de rendes.

null

Certificats d’eficiència energètica

 • Document que verifica la conformitat de qualificació energètica obtinguda.
 • Distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’aquest.
 • Obligat en edificis d’obra nova o edificis que es venguin o es lloguin.

certificats-i-taxacions-icono-2

Segons el Reial Decret 235/2013 que transposa la directiva 2002/91/CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE, tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament i els edificis ocupats per una autoritat pública amb una superfície superior a 250 m2 freqüentats habitualment pel públic, estan obligats a tenir un certificat d’eficiència energètica. A més a més, aquest certificat s’ha d’inscriure al Registre de certificats d’eficiència energètica de la seva CCAA.

El certificat d’eficiència energètica té una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo.

La certificació d’eficiència energètica d’un edifici, és el procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta qualificació.

Un cop verificada aquesta conformitat, l’Administració emet la corresponent etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

null

Cèdula d’habitabilitat

 • Document que acredita que aquell habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa.
 • Obligatori en operacions de compravenda i lloguer.
 • Necessària per donar-se d’alta de les instal·lacions d’aigua, llum, gas, telecomunicacions i altres serveis.
 • Vigència de 25 en nova construcció i 15 anys en segona ocupació o rehabilitació.

Regulada pels decrets 55/2009 i 141/2012 , la cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

És d’obligació en la transmissió d’un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera o en posteriors transmissions.

També és necessària per a donar d’alta els subministres d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Quina és la vigència de les cèdules d’habitabilitat?
 • Cèdules d’habitatges nou/usats amb data d’atorgament anterior a 2004: 10 anys.
 • Cèdules d’habitatges nous/usats atorgades del 2004 al 2012: 15 anys.
 • Cèdules a partir de 2013:

  • · Cèdules de primera ocupació: 25 anys.
  • · Cèdules de primera ocupació de rehabilitació: 15 anys.
  • · Cèdules de segona ocupació: 15 anys.

La cèdula s’anomena:

 • de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció.
 • de primera ocupació de rehabilitació, quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.

Les dades que consten a la cèdula són:

 • L’adreça i ubicació de l’habitatge.
 • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions.
 • Les estances i els espais que componen l’habitatge.
 • El llindar màxim d’ocupació.
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat.

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

Obrir Xat
1
Necessites ajuda?
Hola! Et podem ajudar?
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que us plau.D'acord